05.11.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 06.11.2015 г. от 14.00 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на жалба от Велин Руменов Фиданов –кандидат за кмет на община Баните, вх.№15 / 05.11.2015г.

 

03.11.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 04.11.2015 г. от 9.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

1.Разглеждане на жалби.

01.11.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 01.11.2015 г. от 09.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

1.Вземане на Решения във връзка с постъпили жалби  в ОИК – Баните

 

31.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните уведомява, че на 31.10.2015 г. от 16.00 часа,  ще започне предаването на бюлетините, изборните книжа и материали за провеждане на изборите на кметове на кметства и кмет на община за ІІ-ри тур на 01.11.2015г. от ОИК на СИК в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян.

30.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 31.10.2015 г. от 10.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за отваряне на запечатаното помещение с бюлетините за изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01.11.2015г.
 2. Определяне на членове от ОИК Баните за предаване на председателите на СИК бюлетините, изборните книжа и материали за провеждане на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01.11.2015г, съгласно ИК и Методическите указания на ЦИК.
 3. Вземане на решение за смяна на членове на СИК.
 4. Разни.
28.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 29.10.2015 г. от 15.00 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за определяне /упълномощаване на членове на ОИК за получаване на хартиени бюлетини от съответната печатница за втори тур за изборите за кмет на община Баните и кметове на кметства: с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Гълъбово, с. Дрянка и с. Загражден в изборите на 01 ноември 2015 г.
 2. Вземане на решение за определяне /упълномощаване на членове на ОИК за предаване на избирателните списъците от първи тур в ТЗ на ГРАО – гр. Смолян, както и получаване на изборни книжа за втори тур за изборите за кмет на община Баните и кметове на кметства: с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Гълъбово, с. Дрянка и с. Загражден в изборите на 01 ноември 2015 г.
 3. Промени в състави на СИК в Община Баните.
 4. Разни.
24.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните уведомява, че на 24.10.2015 г. от 16.00 часа,  ще започне предаването на бюлетините, изборните книжа и материали за провеждане на изборите на общински съветници и кметове и НР на 25.10.2015г. от ОИК на СИК в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян.

24.10.2015

Съобщение

 

Допълване на дневен ред за насрочено заседание на 24.10.2015 г. от 13:30 часа т.4 за поправка на допусната техническа грешка в номера на решението на издадени удостоверения за регистрация на застъпници.

 

23.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 24.10.2015 г. от 13.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за закриване на 17-та избирателна секция в община Баните.
 2. Определяне на членове от ОИК Баните за предаване на председателите на СИК бюлетините, изборните книжа и материали за провеждане на изборите на общински съветници и кметове и НР на 25.10.2015г., съгласно ИК и Методическите указания на ЦИК.
 3. Вземане на решение за регистрация на застъпници.

 

 

23.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 24.10.2015 г. от 8.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за отваряне на запечатаното помещение с бюлетините за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
22.10.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 23.10.2015 г. от 13.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за регистрация на застъпници с постъпили заявления до момента на провеждане на заседанието.
20.10.2015

Съобщение

 Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 20.10.2015 г. от 15.00 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за Упълномощаване на членове на ОИК, за получаване на изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум , насрочени за 25.10.2015г.

19.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 19.10.2015 г. от 17.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на образец на Бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници.
 2. Определяне на лицата с право на достъп до помещенията, в които се съхраняват хартиените бюлетини за различните видове избор.
 3. Ред за достъп до помещенията, в които се съхраняват хартиените бюлетини.
17.10.2015

Съобщение

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в избрана от него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
 • Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Едно лице не може да бъде придружител на повече от един избирател.
 • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 • Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
17.10.2015

Съобщение

 

 

 

 

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 18.10.2015г. от 13:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при следния дневен ред:

 

 

1.Вземане на решение за определяне на дата,час и място за провеждане на обучението на СИК.

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 15.10.2015 г. от 14:30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 

1.Вземане на решение за промяна в състави  на СИК.

2.Вземане на решение за определяне /упълномощаване на членове от ОИК за приемане на отпечатаните бюлетини от съответната печатница.

3.Разглеждане на сигнали и жалби.

.

06.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 07.10.2015г. от 11:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при следния дневен ред:

 

 

1.Разглеждане на жалби

05.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 06.10.2015г. от 13.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

 1. Промени в състави на СИК в Община Баните.

03.10.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК – Баните до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №1 . Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от ОИК - Баните във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и сл. от ИК.
 4. ОИК - Баните приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №2
 7. Предложението по т. 6, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 

Приложение 1 и 2

 

 

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 02.10.2015г. от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при следния дневен ред:

 

 1.Разглеждане на жалби

01.10.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 01.10.2015г. от 18.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при дневен ред:

 1. Вземане на решение за утвърждаване на образците на бюлетините за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Баните в изборите на 25.10.2015 г.

28.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 28.09.2015г. от 14.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на община Баните, област Смолян, за произвеждане на избори за кметове, за общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 2. Вземане на решение за определяне на график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините.
 3. Вземане на решение за утвърждаване образците на бюлетините за общински съветници и кметове в Община Баните.
22.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪОБЩАВА

НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ЧЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.16 ОТ РЕШЕНИЕ № 79-МИ/НР/21.09.2015Г. НА ОИК, ЧЕ

 

Тегленето на жребия за поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 15:00ч. в заседателната зала на етаж 4, стая № 404 на Община Баните на ул.“Стефан Стамболов“ №3.

 

21.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 22.09.2015г. от 18.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, област Смолян при дневен ред:

 Вземане на решения за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

20.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 21.09.2015г. от 18.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решения за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 2. Вземане на решение относно процедурата и правилата за определяне, чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.

 

20.09.2015

До регистрираните в ОИК Баните - партии, коалиции и местни коалиции – 14.09.2015 г.

 1. Общинска избирателна комисия – Баните указва на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат копия от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.
 2. ОИК указва на партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи следва да представят писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, ЕГН (Личен номер), Постоянен адрес (Настоящ адрес ) или адрес на пребиваване (за кандидатите, граждани на ЕС) на кандидатите за общински съветници и/или кметове(Образеца може да свалите от ТУК – Приложение №58-МИ от Изборните книжа, приети с Решение №1512-МИ/04.08.2015 на ЦИК, обнародвано в ДВ. 61/11.08.2015).

Предложението се подписва от представляващия/те партията или упълномощено/и лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. 

 1. Във връзка с постъпили въпроси, Общинската избирателна комисия указва на партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи в изборите на 25 октомври 2015 г., не се изисква представяне на свидетелство за съдимост. В този смисъл е и Решение №1632-МИ/31.08.2015 на ЦИК

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК, съгласно решение №2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

19.09.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 19.09.2015г. от 18.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

 1. Вземане на решения за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
19.09.2015

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА БАНИТЕ:

ОИК Баните уведомява регистрираните участници, че крайния срок за регистриране на кандидатски листи (кмет на община / общински съветници / кмет на кметство) е до 22.09.2015 г. 18:00 часа. При подаване на документи следва регистрираните партии, коалиции и местните такива, да представят Приложение № 58-МИ от изборните книжа, а инициативните комитети -Приложение № 59-МИкакто и изискуемите по ИК документи към тях, както и да предоставят на комисията предложенията си и в електронен вид.

ОИК приема заявления всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 17.09.2015г. от 18:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

 1. Вземане на решения за регистрация за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници в изборите на 25.10.2015г.

 

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 15.09.2015 г. от 13.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

Вземане на решение относно определяне броя на мандатите за общински съветници за община Баните, в изборите за  общински съветници и кметове в община Баните на 25.10.2015г.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 14.09.2015г. от 18.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 404, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

  

 1. Вземане на решения за регистрация на  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 2. Приключване регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и обявяването на регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

13.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 13.09.2015г. от 18.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала №404, етаж 4, ул.Стефан Стамболов № 3, с.Баните, област Смолян при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

2. Вземане на решения за определяне на броя на членовете в Секционните избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Баните.

12.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 12.09.2015г. от 18.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала №404, етаж 4, ул.Стефан Стамболов № 3, с.Баните, област Смолян при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за регистрация на партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

2. Вземане на решения за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г..

11.09.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Баните  свиква заседание на 11.09.2015г. от 18.00 часа, което ще се проведе в заседателна зала № 4, етаж 4 , ул. „Стефан Стамболов” №3, с Баните, обл. Смолян при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решения за регистрация на  партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 2. Вземане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатура за независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 3. Определяне и обявяване номерата на изборните райони в община Баните, обл.Смолян.
10.09.2015

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 10.09.2015 г. от 15.30 часа

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 10.09.2015 г. от 15.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидатура на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 2. Вземане на решение за регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 3. Определяне и обявяване номерата на изборните райони в Община Баните, област Смолян.
 4. Определяне на единните номера на избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.

 

08.09.2015

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия - Баните свиква заседание на 09.09.2015 г. от 13.30 часа, което ще се проведе в заседателна зала №404, етаж 4, ул.”Стефан Стамболов” №3, с.Баните, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение относно начина на работа, редът за свикване на заседания, начина на приемане на решения и обявяването им от ОИК – Баните в изборите за общински съветници и кметове, както и за национален референдум.
 2. Вземане на решение относно номерацията на решенията на ОИК – Баните.
 3. Определяне на график за дежурствата от членовете на ОИК – Баните.
 4. Вземане на решение за определяне на специалисти към ОИК – Баните.
 5. Вземане на решение относно определяне на говорител на ОИК – Баните.
 6. Вземане на решение относно печата и маркирането на печата на ОИК - Баните
 7. Вземане на решения за регистрация на партии, коалиции, ИК и МК за участие в МИ 2015г. 
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 162-МИ/НР / 23.11.2015

  относно: Разглеждане на предложения във връзка с обжалване на Решение 208/18.11.2015г. на Административен съд-Смолян пред ВАС-София

 • № 161-МИ/НР / 20.11.2015

  относно: Вземане на решение за изпращане на писмо с приложено решение на Административен съд – гр.Смолян до ЦИК

 • № 160 - МИ/НР / 06.11.2015

  относно: Относно: Постъпила жалба с вх.№15 / 05.11.2015г., подадена в 13.57 часа от Велин Руменов Фиданов, участвал на втори тур в изборите на 01.11.2015г., кандидат за кмет на община Баните, издигнат от Местна коалиция ”КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ”.

всички решения