07.03.2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БАНИТЕ НА 07.03.2021 ГОДИНА

1. Брой избиратели според избирателните списъци: 3624 човека

2. Брой гласували: 2581 човека

3. Брой действителни гласове: 2562

4. Брой недействителни гласове: 19

5. Брой гласове "Не подкрепям никого": 10

6. Разпределение на гласове по кандидатски листи:

№6 Ферад Рюстем Емин, Движение за права и свободи - ДПС 780
№13 Павлин Миленов Белчев, ПП ГЕРБ 1772

7. Процент на гласували избиратели: 71,22%

8. Процент на действителни гласове от всички подадени: 99,26%

07.03.2021

Избирателна активност към 19:30 часа

На 07 март 2021 година в 19:30 часа активността при провеждането на втори тур на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3598 човека

Брой гласували към 19:30 часа:  2580 човека

Процент на активност към 19:30 часа: 71.71%

07.03.2021

Избирателна активност към 17:30 часа

На 07 март 2021 година в 17:30 часа активността при провеждането на втори тур на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3598 човека

Брой гласували към 17:30 часа: 2476 човека

Процент на активност към 17:30 часа: 68,82%

07.03.2021

Избирателна активност към 12:30 часа

На 07 март 2021 година в 12:30 часа активността при провеждането на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3598 човека

Брой гласували към 12:30 часа: 1412 човека

Процент на активност към 12:30 часа: 39,24%

07.03.2021

Избирателна активност към 10:00 часа

На 07 март 2021 година в 10:00 часа активността при провеждането на втори тур на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3598 човека

Брой гласували към 10:00 часа: 676 човека

Процент на активност към 10:00 часа: 18,79%

06.03.2021

Съобщение

На 06.03.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

 1. Промяна в съставите на СИК/ПСИК за произвеждане на втори тур на частични местни избори в община Баните на 07.03.2021 година.
 2. Регистрация на застъпници и представители на партии за произвеждане на втори тур на частични местни избори за кмет на община Баните на 07.03.2021 година
04.03.2021

Бюлетина II тур

ОИК-Баните публикува на интернет страницата си одобрения предпечатен образец на бюлетината за втори тур за частични местни избори за кмет на община Баните на 07.03.2021 година.

01.03.2021

Резултати от проведено гласуване за кмет на община Баните на 28.02.2021 година

1. Брой избиратели според избирателните списъци: 3622 човека

2. Брой гласували: 2623 човека

3. Брой действителни гласове: 2562

4. Брой недействителни гласове: 55

5. Брой гласове "Не подкрепям никого": 6

6. Разпределение на гласове по кандидатски листи:

6

Ферад Рюстем Емин, Движение за права и свободи - ДПС

811
11 Диана Велинова Фиданова, ПП Републиканци за България 651
13 Павлин Миленов Белчев, ПП ГЕРБ 1100

7. Процент на гласували избиратели: 72,42%

8. Процент на действителни гласове от всички подадени: 97,90%

28.02.2021

Активност към 10:00 часа

На 28 февруари 2021 година в 10:00 часа активността при провеждането на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3599 човека

Брой гласували към 10:00 часа: 699 човека

Процент на активност към 10:00 часа: 19,42%

28.02.2021

Съобщение

На 28.02.2021 година от 23:50 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за допускане до участие във втори тур на кандидати за кмет на община Баните.

28.02.2021

Активност към 19:30 часа

На 28 февруари 2021 година в 19:30 часа активността при провеждането на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3599 човека

Брой гласували към 19:30 часа: 2606 човека

Процент на активност към 19:30 часа: 72,41%

28.02.2021

Активност към 17:30 часа

На 28 февруари 2021 година в 17:30 часа активността при провеждането на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3599 човека

Брой гласували към 17:30 часа: 2529 човека

Процент на активност към 17:30 часа: 70,27%

28.02.2021

Активност към 12:30 часа

На 28 февруари 2021 година в 12:30 часа активността при провеждането на частични местни избори за кмет на община Баните е:

Общ брой избиратели: 3599 човека

Брой гласували към 12:30 часа: 1436 човека

Процент на активност към 12:30 часа: 39,90%

27.02.2021

Разглеждане на жалба с вх.№ 171 от 27.02.2021 година от ВрИД общински ръководител на Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ с. Баните и вземане на решение по жалбата.

На 27.02.2021 година от 15:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Разглеждане на жалба с вх.№ 171 от 27.02.2021 година от ВрИД общински ръководител на Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ с. Баните и вземане на решение по жалбата

26.02.2021

Съобщение

На 27.02.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

 1. Промяна в съставите на СИК за произвеждане на частични местни избори на 28.02.2021 година;
 2. Регистрация на застъпници за произвеждане на частични местни избори за кмет на община Баните на 28.02.2021 година;
 3. Определяне на комисия за подготовка и предаване на избирателните списъци в ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ – Смолян.
19.02.2021

Обучение на съставите на СИК/ПСИК

На 23.02.2021 година в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе обучение на съставите на СИК/ПСИК, както следва:

1. От 10:00 часа за съставите на секции от 210200001 до 210200009.

2. От 14:00 часа за съставите на секции от 210200010 до 210200017.

 

15.02.2021

Съобщение

На 15.02.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

 1. Публикуване на интернет страницата на ОИК- Баните на одобрения предпечатен образец на бюлетината за частични местни избори за кмет на община Баните на 28.02.2021 година
10.02.2021

Съобщение

На 11.02.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

 1. Назначаване на ПСИК.
 2. Определяне на Членове от ОИК-Баните, които да получат бюлетините за частични местни избори за кмет на община Баните на 28 февруари 2021 година.
 3. Утвърждаване на образец на бюлетина за гласуване за кмет на община Баните на 28 февруари 2021 година и одобряване на тиража на бюлетините съгласно сключения договор между общината и печатницата.
04.02.2021

Съобщение

На 05.02.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Обявяване на кандидатите за кмет на община Баните за участие в частични местни избори на 28 февруари 2021 година.

01.02.2021

Съобщение

На 02.02.2021 година от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

 1. Назначаване на СИК за произвеждане на частични местни избори на 28.02.2021 г.
 2. Регистрация на кандидатски листи за кмет на община Баните, в частични местни избори на 28 февруари 2021 година.
27.01.2021

Съобщение

На 28.01.2021 година от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Регистрация на партии и коалиции за участие в частични местни избори за кмет на община Баните на 28 февруари 2021 година.

26.01.2021

Съобщение

На 27.01.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Регистрация на партии и коалиции за участие в частични местни избори за кмет на община Баните на 28 февруари 2021 година.

24.01.2021

Съобщение

На 25.01.2021 година от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния дневен ред:

1. Регистрация на партии и коалиции за участие в частични местни избори за кмет на община Баните на 28 февруари 2021 година.

20.01.2021

Съобщение

На 21.01.2021 г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Формиране единните номера на избирателните секции в Община Баните.
 2. Определяне броя на членовете на СИК за частични местни избори за кмет на община Баните, насрочени за 28 февруари 2021 г., както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на община Баните.

 

Председател: М.Огнянов

18.01.2021

Съобщение

На 19.01.2021 г. от 10.00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Баните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

        1.Предложение за назначаване на ИТ специалист за подпомагане дейността на ОИК-Баните;

 

Председател: М.Огнянов

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 103-ЧМИ / 07.03.2021

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка № 210200001021 за секционна избирателна комисия в избирателна секция № 210200012 за избиране на кмет на община Баните на 28.02.2021 година втори тур.

 • № 102-ЧМИ / 07.03.2021

  относно: Избиране на кмет на община Баните

 • № 101-ЧМИ / 07.03.2021

  относно: Замяна на членове и промяна на длъжностите на ПСИК за провеждане на втори тур на частични местни избори за кмет на община Баните на 07.03.2021 година

всички решения